Bảo mật

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là App vay tiền online

Địa chỉ website là: https://appvaytien.online.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và địa chỉ IP.

Không thu thập trái phép các thông tin khác khi người dùng chưa cho phép. Vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm.

Media

Trường hợp bạn tải hình ảnh lên trang web, nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web thực hiện hành động tải xuống bất cứ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Trường hợp người dùng gửi bình luận trong website, cần nhập tên, email địa chỉ website. Các thông tin tránh trường hợp khi không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. 

Thiết lập cookie lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, tối đa trong một năm. 

Nội dung nhúng từ website khác

Trong website các nội dung được nhúng như video, hình ảnh, bài viết. Nội dung được nhúng tuân thủ theo 1 cách chính xác như khi khách truy cập từ bản gốc hoặc bản nhúng.

Dữ liệu tồn tại bao lâu

Trường hợp người dùng để lại bình luận, các bình luận giữ lại vô thời hạn. 

Đối với người dùng đăng ký trên trang web sẽ lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Họ có thể thực hiện hành động xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ tùy ý.

Quyền sử dụng

CÁc thông tin của chúng tôi đăng tải đều được bảo vệ pháp luật và văn bản pháp luật của Việt Nam. Nếu người dùng sử dụng cho mục đích cá nhân không mang tính thương mại, nhưng người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, sử dụng dữ liệu. Trừ trường hợp đồng ý từ appvaytien.online.